Matematik Niveauer

Matematik Eksperten

Privatundervisning i matematik på alle niveauer

Svært?

Det behøver det ikke at være!

Jeg har 10 års erfaring i at gøre regning og matematik let forståelig og anvendelig på alle niveauer.

1. klasse? 5. klasse? 9. klasse?

A-niveau i gymnasiet?

Det kan læres....!

En ting er selv at forstå matematikken, en anden er at kunne lære den fra sig.

Jeg brænder ikke bare for matematik, men for at lære det fra mig.

Udgangspunkt: Dig!

Uanset hvor kæden sprang af i din matematik-undervisning, så finder jeg hullerne og starter der.

Kontakt mig på tlf. 30 20 08 87

eller via kontaktformularen

Matematik

Matematik er vigtigt at kunne, både som værktøj i mange andre fag, og til at styre sin daglige økonomi

 

Hvad enten man skal bruge faget i sin videregående uddannelse eller til blot at få styr på egen økonomi, skal man kunne regne.

 

Som alle andre fag skal det læres trin for trin, hvor de grundlæggende ting skal være på plads, før de højere trin kan forstås. Jeg finder hurtigt ud af, hvilke "huller" den enkelte elev har, og så får vi dem "lappet". På den måde kommer man hurtigt op på niveau og kan følge med i den videre undervisning i skolen.

Kontakt

Regning

Regning er det grundlæggende - plus, minus, gange, dividere

 

Når de fire regnearter er på plads, kan man begynde på brøker, decimal-tal og procent-regning.

Matematik

Matematik er det fag, der ud over regning kommer ind på figurer, geometri, ligninger, algebra (bogstavregning) med mere

 

Matema-TIK er kort sagt faget, der har at gøre med tal og beregninger, ligesom gramma-TIK er faget om bogstaver og ord.